Om forfatteren: advokat Ole Christian Høie

Advokatfirma:
Adresse: Prinsensgt. 6 (och@advokat-hoie.no/www.advokat-hoie.no) 0105 OSLO Oslo/Akershus
Telefon: 22 00 82 70
Telefaks: 22 32 21 30
E-post: och@advokat-hoie.no
Hjemmeside: http://www.advokat-hoie.no/
Biographical Info
Advokat Høie har mer enn 30 års yrkeserfaring som advokat.  Idag driver han "juridisk landhandel" og yter primært bistand til mindre bedrifter og i stadig større grad også til privatpersoner med de utfordringer og problemer de møter gjennom livet på mange forskjellige områder. Han har også en langvarig internasjonal praksis, er vant til å bruke engelsk som arbeidssprog, og har et godt internasjonalt kontaktnett.Hovedfagområder: Fast eiendoms rettsforhold  Familie- arv- og skifterett Kontraktsrett Selskapsrett Forhandlinger  Forsikringsrett Prosedyre Yrkespraksis: Dommerfullmektig Tønsberg 1969-70 Advokatfullmektig Advokatfirmaet Nergaard, Mellbye, Schjoldager og Sejersted 1971-72 Torvald Klaveness- Gruppen; ansatt Advokat 1972-79 Christiania Bank og Kreditkasse; advokat i Utenlandsavdelingen 1979-80 Partner AdvokatfirmaetWiersholm, Bachke og Helliesen - idag Advokatfirmaet Wiersholm Mellbye & Bech  1982-93 Egen praksis i Oslo fra 1994 Ved henvendelse til Høie blir vi glade om du opplyser at den kommer via Jusstorget.no  

Articles skrevet av Author: