Om forfatteren: advokat Thor Johan Larsen

Advokatfirma: Advokatfirmaet Grenland DA
Adresse: Pb.3113 Handelstorget 3707 SKIEN Telemark
Telefon: 35 93 00 80
Telefaks:
E-post: tjl@grenlandsadvokatene.no
Hjemmeside: http://www.grenlandsadvokatene.no
Biographical Info
Advokat Larsen har tidligere arbeidet i Advokatfirmaet Barfod både som advokat og daglig leder.Larsen har i særlig grad bistått forretningskunder og privatpersoner innenfor områdene kontraktsrett, fast eiendom, entreprise og erstatningsrett. Sakene har omfattet rådgivning og prosedyre, blant annet i mangelssaker og kontraktstvister.Larsen har også bistått et betydelig antall forbrukere fra hele Norden i internasjonale kontraktstvister særlig mot selskap etablert i Spania, Portugal og Hellas. Han har bred erfaring med forhandlinger i inn og utland.Larsen har gjennom sitt arbeid også hatt et inngående samarbeid med Økokrim, Rikskriminalpolisen, politiet i Spania, New Scotland Yard og Europol, forbrukerorganisasjoner i inn- og utland og bransjeorganisasjoner for timeshare-industrien. Larsen har også bidratt rettspolitisk hva gjelder lovendringsforslag overfor EU-kommisjonen.Larsen er formann i Rådet i Spansk-Norsk Handelskammer (SNHK). Advokatfirmaet Grenland DA har særlig kompetanse innen: Arbeidsrett Fast eiendom IKT Off. sektor Selskapsrett Tvisteløsninger Private rettsforhold Advokatfirmaet Grenland DA yter juridiske tjenester og gir strategisk rådgivning innenfor de aller fleste rettsområder, men med hovedvekt på forretningsjuss og faste eiendommers rettsforhold. Vi bistår næringsdrivende, foreninger samt kommuner og andre offentlige institusjoner. Vi tar også oppdrag for privatpersoner.Målsettingen vår er å levere tjenester av høy faglig kvalitet, samtidig som vi ivaretar hensynet til hurtighet, tilgjengelighet og kostnadseffektivitet. Vi legger avgjørende vekt på personlig oppfølging og at våre tjenester er målrettede. Besøksadresse: Avd. Skien: Prinsessegaten 14, Avd. Porsgrunn: Storgata 73 Finn kart hos hvor.no ved å klikke her.Ved henvendelse til Grenlandsadvokatene blir vi glade om du opplyser at den kommer via Jusstorget.no

Articles skrevet av Author: