Om forfatteren: professor Ole-Andreas Rognstad

Advokatfirma:
Adresse: Universitetet i Oslo, Pb 6706, St. Olavs plass 0162 OSLO Oslo/Akershus
Telefon: 22 85 95 51
Telefaks:
E-post: o.a.rognstad@jus.uio.no
Hjemmeside: http://www.jus.uio.no/ifp/ansattesider/ansatte/rognstad.html
Biographical Info
Ole-Andreas Rognstad er født i 1962, cand. jur. 1992, dr. juris 1999. Stipendiat og universitetslektor ved Senter for Europarett 1992-1999, advokat i advokatfirmaet Thommessen 1999-2001, førsteamanuensis ved Institutt for privatrett 2001-2002, professor fra 2002. Leder av Markedsrådet, rettskyndig medlem av Patentstyrets 2. avdeling, leder av Nemnda for fastsettelse av vederlag for offentlig fremføring av lydopptak, norsk redaktør av tidsskriftet Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR), styremedlem i Norsk forening for opphavsrett. ForskningsfeltImmaterialrett EØS-rett Konkurranserett Markedsføringsrett Avtalerett Besøksadresse: Domus Media Karl Johans gt. 47 0162 Oslo

Articles skrevet av Author: