Om forfatteren: advokat (H) Hans Chr. Steenstrup

Advokatfirma: Wahl-Larsen Advokatfirma DA
Adresse: Fridtjof Nansens pl. 5 0113 OSLO Oslo/Akershus
Telefon: 22 01 06 70
Telefaks:
E-post: hcs@wla.no
Hjemmeside: www.wla.no
Biographical Info
Advokat (H) Hans Chr. Steenstrup (f. 1950) Advokat 1980 Juridisk konsulent Norsk Arbeidsgiverforening 1977-79 Advokatfullmektig Thommesen, Karlsrud, Heyerdahl & Brunsvig 1980-84 Partner Engelschiøn & Co. DA fra 1984 Seim-Haugen, Steenstrup & Co er en fortsettelse av dette firma. Treasurer Euro-American Lawyers Group 1996 - Møterett for Høyesterett 2003 2016 - Partner Wahl -Larsen ArbeidsområderAvtalerett, generell forretningsjus, arbeidsrett, selskapsrett, panterett, opphavs- og varemerkerett, inkasso, erstatning, arv- og familierett, fast eiendom - herunder avhending av fast eiendom, prosedyre, internasjonale rettsforhold.

Articles skrevet av Author: