Om forfatteren: advokatfullmektig Geir Kielland

Advokatfirma: Advokatfirma Ræder DA
Adresse: Pb. 1600 Vika 0119 OSLO Oslo/Akershus
Telefon: 23 27 27 00
Telefaks: 23 27 27 01
E-post: geir.kielland@eurojuris.no
Hjemmeside: http://www.eurojuris.no/
Biographical Info
Geir Kielland er advokatfullmektig i Advokatfirma Ræder Wisløff Aasland Ottesen DA i Oslo,og har tidligere erfaring blant annet fra IT-sektoren. Han arbeider hovedsakelig medforretningsjuridiske spørsmål relatert til immaterielle rettigheter og forskjellige felt avkontraktsretten. Kielland er medlem av faggruppen Immateriellerettigheter (IPR) i Eurojuris Norge. Advokatfirma Ræder DAFirmaet har bred erfaring og solid kompetanse innenfor alle forretningsjuridiske fagfelt. Hovedområder/ fagfelt Strategisk rådgivning Selskapsrett Skatterett Kontraktsrett, nasjonal og internasjonal ITK - rett Imaterielle rettigheter (opphav, varemerker osv.) Fast eiendoms rettsforhold Entreprise Konkurs/ gjeldsforhandling Arv/ skifte - generasjonsskifte Besøksadresse: Munkedamsveien 47, Vika Atrium. Beliggenheten finner du på Hvor.no ved å klikke her Eurojuris NorgeEurojuris er et advokatsamarbeid mellom 12 advokatfirmaer over hele landet, med over 100 advokater. Vi legger stor vekt på utnytte de mulighetene datateknologien gir til å innhente og dele informasjon og kompetanse. Ved å bruke en Eurojuris- advokat får du som klient nytte av hele Eurojuris- nettverket. Internasjonalt består Eurojuris av mer enn 3000 advokater.

Articles skrevet av Author: