Om forfatteren: advokat Christine Haver

Advokatfirma: Advokatfirmaet ProJure DA
Adresse: Pb.127, N.Holmegt.30 4001 STAVANGER Rogaland
Telefon: 51 85 84 00
Telefaks: 51 85 84 01
E-post: christine.haver@eurojuris.no
Hjemmeside: http://www.projure.no
Biographical Info
Advokat Christine Haver er ansatt hos advokatfirmaet ProJure DA i Stavanger. Hun har tidligere arbeidet som dommerfullmektig ved Stavanger byfogdembete og som konsulent i Utenriksdepartementet. Haver arbeider hovedsakelig med familie- og arverettslige problemstillinger og innen konkurs og restrukturering.ProJureFirmaet består av 16 advokater med bred erfaringsbakgrunn som arbeider innenfor ulike hovedfagområder. Vi bistår med rådgivning, ved forhandlinger og i tvister for de ordinære domstoler og voldgift. Vi bistår også ved alternative tvisteløsninger. Eurojuris NorgeEurojuris er et advokatsamarbeid mellom 11 advokatfirmaer over hele landet, med over 100 advokater. Vi legger stor vekt på utnytte de mulighetene datateknologien gir til å innhente og dele informasjon og kompetanse.Ved å bruke en Eurojuris- advokat får du som klient nytte av hele Eurojuris- nettverket.Internasjonalt består Eurojuris av mer enn 3000 advokater.

Articles skrevet av Author: