Om forfatteren: høyesterettsadvokat Thorstein Vale

Advokatfirma:
Adresse: 3810 GVARV Telemark
Telefon:
Telefaks:
E-post:
Hjemmeside:
Biographical Info
Høyesterettsadvokat Thorstein Vale (f. 1924)  Cand. Jur. 1951 Høyesterettsadvokat 1966 I tillegg har han agronomutdannelse og er registrert revisor. Hatt egen praksis på Gvarv i Telemark siden 1953 Div. styreverv innen bank, hotell og eiendom Vale er en av landets fremste og mest anerkjente jurister innen faste eiendoms rettsforhold og landbruksjuss. Han har ført en rekke store saker for Høyesterett, bl.a. innen ekspropriasjons-, odels- og åsetesrett.Han er nå pensjonist og tar ikke lenger advokatoppdrag.Hans datter Hilde Vale, viderefører praksisen, og kan kontaktes via e-post : vale@valeogkjeldsberg.no .

Articles skrevet av Author: