Om forfatteren: Advokat Magnus Landmark

Advokatfirma: Advokatfirma RÆDER
Adresse: Henrik Ibsens gt 100 0255 OSLO Oslo/Akershus
Telefon: 23272700
Telefaks: 23255501
E-post: magnus.landmark@raeder.no
Hjemmeside: http://www.raeder.no
Biographical Info
Advokat Magnus Landmark (f.1950)cand. jur. i 1976. Han har vært dommerfullmektig og arbeidet i forvaltningen. Han fikk advokatbevilling i 1980 og har vært praktiserende advokat siden 1981. Advokat Landmark arbeider innen mange saksfelter med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold og kontraktsrett samt forretningsjus. Advokatfirma RÆDER består av tilsammen 22 advokater, hvorav 14 er partnere og 8 er ansatte advokater eller fullmektiger.Firmaet har bred erfaring og solid kompetanse innenfor alle forretningsjuridiske fagfelt.

Articles skrevet av Author: