Om forfatteren: advokat Lise Berntsen

Advokatfirma: Kvale Advokatfirma DA
Adresse: Pb. 1752 Vika 0122 OSLO Oslo/Akershus
Telefon: 22 47 97 00
Telefaks:
E-post: post@kvale.no
Hjemmeside: www.kvale.no
Biographical Info
Om Merete FuresundMerete Furesund har 13 års erfaring fra individuell og kollektiv arbeidsrett. Hun bistår både nasjonale og internasjonale virksomheter i alle spørsmål innenfor det arbeidsrettslige felt, herunder utforming og tolking av arbeidsavtaler og incentivordninger, omorganiseringer, overdragelse av virksomheter og pensjon. Videre bistår hun med rådgivning, forhandlinger, saksforberedelse og gjennomføring av rettslige prosesser i forbindelse med oppsigelser, omstillinger, nedbemanninger, overdragelse av virksomhet, konkurranse-klausuler, personvern, likebehandling, arbeidstid, lønn, ferie m.v. Hun har omfattende erfaring med kollektiv arbeidsrett, som f.eks. opprettelse og tolkning av tariffavtaler, gjennomføring av tarifforhandlinger og kollektive spørsmål som oppstår ved omorganiseringer og virksomhetsoverdragelser m.v. Hennes erfaring omfatter også prosedyre for de alminnelige domstoler og Arbeidsretten. Om Lise BerntsenLise Berntsen arbeider med arbeidsrett og pensjon i advokatfirma Kvale.Hun tok Mastergrad i Rettsvitenskap i 2011 og fikk advokatbevilling i 2013. Advokatfirma Kvale gir råd til arbeidsgivere og ansatte i alle arbeidsrettslige spørsmål. Vår bistand omfatter situasjonsbetingede forhold som omorganisering, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse eller håndtering av konflikter. I tillegg arbeider vi tett med våre klienter i forhold til avtaleverk/tariffavtaler, instrukser, pensjonsordninger, incentivordninger, oppfølgning av sykemeldte og andre løpende arbeidsrettslige forhold. Våre advokater har bred forhandlings- og prosedyreerfaring innen dette feltet. Kvale gir den bistanden du og ditt selskap trenger innenfor alle forretningsjuridiske fagområder. Vår rikholdige erfaringsplattform sikrer profesjonell bistand i form av strategisk og forretningsmessig juridisk bistand, representasjon, forhandlinger og prosessoppdrag. Besøksadresse: Fridtjof Nansens pl. 4, 6. etasje  Ved henvendelse til advokatene blir vi glade om du opplyser at den kommer via Jusstorget.no

Articles skrevet av Author: