Om forfatteren: Stipendiat Irina Eidsvold Tøien

Advokatfirma: Institutt for Privatrett UiO
Adresse: Postboks 6706 0130 OSLO Oslo/Akershus
Telefon: 22 85 97 83
Telefaks:
E-post: i.e.toien@jus.uio.no
Hjemmeside: http://www.jus.uio.no/ifp/personer/vit/irinaeto/index.html
Biographical Info
Irina Eidsvold TøienFødt i 1959. Cand. jur 2001. Ansatt som advokatfullmektig i Bull & Co. fra 2001 - 2005. Fra 2005 advokat nye medier i rettighetsorganisasjonen TONO. Spesialfag i opphavsrett. Har skrevet avhandling om utøvende kunstneres rettigheter på Internett. Vit.ass. på Institutt for Rettsinformatikk i perioden 1999-2000. Hun er nå stipendiat samme sted.

Articles skrevet av Author: