Om forfatteren: advokat (H) Sigrun Sagedahl

Advokatfirma: ProJure, Advokatfirmaet Selmer Helle - tilsluttet Eurojuris Norge
Adresse: Pb.127, N.Holmegt.30 4001 STAVANGER Rogaland
Telefon: 51 85 84 00
Telefaks: 51 85 84 01
E-post: sigrun.sagedahl@eurojuris.no
Hjemmeside: http://www.projure.no/
Biographical Info
Advokat Sagedahl er partner i ProJure, Advokatfirmaet SelmerHelle. Hun har arbeidet som advokat i mange år, har praksis som byrettsdommer og som konsulent i Skattedirektoratet.Hun har møterett for Høyesterett, og arbeider stort sett med rådgivning til små og mellomstore bedrifter. Hun har flere styreverv.Hovedarbeidsområder:Forretningsjus, arbeidsrett,forsikringsrett og immateriellrett.ProJureFirmaet består av 16 advokater med bred erfaringsbakgrunn som arbeider innenfor ulike hovedfagområder. Vi bistår med rådgivning, ved forhandlinger og i tvister for de ordinære domstoler og voldgift. Vi bistår også ved alternative tvisteløsninger. Eurojuris NorgeEurojuris er et advokatsamarbeid mellom 11 advokatfirmaer over hele landet, med over 100 advokater. Vi legger stor vekt på utnytte de mulighetene datateknologien gir til å innhente og dele informasjon og kompetanse.Ved å bruke en Eurojuris- advokat får du som klient nytte av hele Eurojuris- nettverket.Internasjonalt består Eurojuris av mer enn 3000 advokater.

Articles skrevet av Author: