Om forfatteren: advokat (H) Birger Svensson

Advokatfirma: Advokatfirmaet Svensson Nøkleby
Adresse: Pb.294 Bragernes 3001 DRAMMEN Buskerud
Telefon: 32 25 55 00
Telefaks: 32 25 55 01
E-post: birger.svensson@eurojuris.no
Hjemmeside: http://www.eurojuris.no/drammen/
Biographical Info
advokat (H) Birger Svennson (f. 1940) Juridisk embetseksamen 1967 Dommerfullmektig Larvik Sorenskriverembete 1967-1968 Advokatfullmektig hos h.r. advokatene Berg og Krog, Drammen1968 Egen praksis fra 1972 Bevilling som Høyesterettsadvokat 1976 Hovedarbeidsområder: Generell forretningsjus, herunder forhandlinger om kjøp og salg av virksomheter, også på det internasjonale plan. Arbeidsrett arverett og dødsbobehandling ekspropriasjonssaker Behersker engelsk, tysk og fransk.Flere styreverv, herunder i utenlandskeide selskaper.Advokatfirmaet Svennson Nøkleby er Buskeruds ledende advokatvirksomhet med 22 medarbeidere, hvorav 14 advokater. Fagområder:Næringsliv: Kontraktsinngåelse ved kjøp og salg av virksomheter med vurdering av ansvar, rettigheter og skattemessige konsekvenser samt generasjonsskifter, fusjoner og fisjoner og konkurs- og panterett. Private:Bistand i familie-, arv- og skifterett, i erstatnings-, skattesaker, arbeidstvister og saker vedrørende fast eiendom. Offentlig sektor:Forvaltning, offentlig næringsvirksomhet eller klagesaker og tvister. Vi har også kompetanse innen fagområde offentlige anskaffelser. Eurojuris NorgeEurojuris er et advokatsamarbeid mellom 11 advokatfirmaer over hele landet, med over 100 advokater. Vi legger stor vekt på utnytte de mulighetene datateknologien gir til å innhente og dele informasjon og kompetanse.Ved å bruke en Eurojuris- advokat får du som klient nytte av hele Eurojuris- nettverket.Internasjonalt består Eurojuris av mer enn 3000 advokater. Besøksadresse: Nedre Storgt 15 - 17.

Articles skrevet av Author: