Om forfatteren: advokat og partner Alex Borch

Advokatfirma: Advokatfirmaet Hjort
Adresse: Akersgaten 2, pb. 471 Sentrum 0105 OSLO Oslo/Akershus
Telefon: 22 47 18 00/ 901 99 811
Telefaks:
E-post: abo@hjort.no
Hjemmeside: http://www.hjort.no/
Biographical Info
Alex BorchUtdannelse:Juridisk embetseksamen 1993Internasjonal baccalauréat i 1985Alex Borch arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, kontraktsrett, profesjonsansvar, prosedyre og stiftelsesrett. Hovedtyngden av Borchs arbeidsrettslige praksis er knyttet til oppsigelsessaker, der han har bistått både arbeidsgivere og arbeidstakere. Videre har han hjulpet klienter i forbindelse med både inngåelse av arbeidsavtaler og tvister om oppfyllelse av slike, herunder håndhevelse av konkurranseklausuler. Han har bred erfaring innenfor kontraktsrett. Når det gjelder profesjonsansvar, har Borch håndtert en rekke saker vedrørende erstatningskrav mot revisor og advokat. Han har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett. Som sekretær for styret i Foreningen for allmennyttige stiftelser i perioden 2003-2006 har Borch bred erfaring innenfor stiftelsesrett. Ved henvendelse til advokaten blir vi glade om du opplyser at den kommer via Jusstorget.no

Articles skrevet av Author: