Velg fagområde:
 
> Arverett
> Bolig/husleie
> Borettslag
> Dyrehold
> Ekspropriasjon
> Erstatning
> Familierett
> Forbrukerrett
> Foreningsrett
> Forsikring
> Friluftsliv
> Helse/sosialret..
> IKT/internett
> Jakt og våpen
> Naborett
Neste
 
Finn din advokat
 
Få tilbud
 
  § Fagområde: Naborett

Naboforhold og trær

Trær og vekster kan for noen være dekorative og gi ly og hindre innsyn, men for naboen tar de kanskje sola og utsikten og gjør hagen ufruktbar fordi lyset ikke slipper til. Naboer kan følgelig ha svært ulike interesser når det gjelder plassering og høyde på trær og busker.

Naboloven har derfor en del spesielle regler som gjelder trær og andre vekster.

Utfyll skjema og motta tre tilbud, fra tre forskjellige advokater

Oppdragsbeskrivelse:

Navn:
Evt. firmanavn:
Telefon:
E-mail:
Postnr. & by:
 
 

Av advokat Hilde Vale

Trær, grener og røtter som bryter grenselinjen
(nabol. § 12)
Er disse vekstene til nevneverdig skade eller ulempe, har naboen rett til å kutte langs grenselinjen og tilegne seg det avskårne. Før det kuttes må naboen varsles, og han må få rimelig tid til å foreta kuttingen selv.

Trær for øvrig (nabol. § 3)
Trær som står lenger bort og som ikke bryter grenselinjen, men likevel volder skade eller særlig ulempe, kan naboen kreve fjernet eller kuttet dersom begge følgende vilkår er oppfylt:

1.      Det ikke er  nevneverdig om å gjøre for innehaver å beholde treet

2.      Treet står nærmere naboens hus, hage, tun eller dyrka jord enn tredjeparten av trehøyden.

Det stilles ikke krav om at skaden eller ulempen skal være stor. At treet stenger for sol eller utsikt kan være nok. I vurderingen vil det bla. bli lagt vekt på om treet kan velte og gjøre skade, og om det medfører nedfall av løv og kvister på naboeiendommen.
En dom fra Romsdal illustrerer problemstillingen. Saken gjaldt krav om å fjerne en platanlønn som stod helt inntil eiendomsgrensen. Naboen som krevde treet fjernet mente at det ga ham urimelig mye arbeid med raking av løv. Han fikk ikke medhold. Arbeidet med å rake løv ble ikke ansett som "en særlig ulempe", og retten la vekt på at det var viktig for naboen som eide platanlønnen å beholde treet.

Naboen kan ikke forlange noe mer enn at skaden eller ulempen blir fjernet. Dersom f.eks. beskjæring er nok, skal ikke treet fjernes helt. Det er viktig å merke seg at det ikke er avstanden til nabogrensen som er avgjørende, men avstanden til det/ de punkter hvor skaden eller ulempen voldes.

Hekker under 2 meter kan ikke forlanges kuttet eller fjernes etter denne regelen. Det samme gjelder hekker som fungerer som gjerde. Disse reguleres av gjerdeloven, ikke naboloven.

Dersom ingen av særreglene for trær og vekster kan anvendes, kan forholdet likevel falle inn under nabolovens § 2. Treet kan være ”å ha noe som urimelig eller unødig er til ulempe for naboeiendom.” I såfall kan det kreves retting etter § 10 ved å felle eller beskjære treet.

Dersom naboene ikke blir enige seg i mellom og saken må for retten, skal den avgjøres av de ordinære domstolene (forliksråd, tingrett osv.) ikke ved naboskjønn.

Publisert 14.10.2000
Oppdatert pr. 8.06.2006.

 
Artikkelarkiv:
Erstatning for ulemper etter nabolovens § 2»
Hevd»
Nabo - gjerder»
Naboforhold og trær»
Naboloven - en del hovedpunkter»
Naboretten - en kort introduksjon»
Servitutter»
Vis alle artikler innen "PRIVATJUSS" >
Tilpasset søk

« Tilbake Bookmark and Share  

Copyright © Jusstorget.no/ Back Office Partner AS. All rights reserved.
Betingelser for bruk av nettstedet (disclaimer) / personvern
.