Velg fagområde:
 
> Arverett
> Bolig/husleie
> Borettslag
> Dyrehold
> Ekspropriasjon
> Erstatning
> Familierett
> Forbrukerrett
> Foreningsrett
> Forsikring
> Friluftsliv
> Helse/sosialret..
> IKT/internett
> Jakt og våpen
> Naborett
Neste
 
Finn din advokat
 
Få tilbud
 
  § Fagområde: Helse/sosialrett

Omsorgslønn og avlastning - det nytter å klage

Her er et eksempel som illustrerer følgende:
* Kommunen kan ikke gjøre avlastningstilbud avhengig av pris eller plass når det foreligger et behov for avlastning.

* Kommunen kan ikke ta bort omsorgslønn når et udekket omsorgsbehov påhviler foreldre.

Utfyll skjema og motta tre tilbud, fra tre forskjellige advokater

Oppdragsbeskrivelse:

Navn:
Evt. firmanavn:
Telefon:
E-mail:
Postnr. & by:
 
 

Av advokat Petter Kramås

En familie i en bydel i Oslo har en datter på 10 år med autisme og stort behov for hjelp. Familien fikk ganske omfattende avlastning og i tillegg omsorgslønn.

Men så kom det et nytt vedtak fra bydelen.
Avlastningen ble fortsatt gitt, men under forutsetning av at prisen kommunen måtte betale ikke skulle overskride et visst nivå. "Dersom prisen viser seg å være høyere, reduseres avlastningstilbudet tilsvarende," skrev bydelen i vedtaket.

Samtidig ble omsorgslønnen tatt bort.

Foreldre klaget til fylkesmannen. Det ble gjort gjeldende at det ikke var adgang til å knytte forutsetninger om pris til et vedtak om avlastning, og at det ville være åpenbart urimelig å ta bort omsorgslønnen slik situasjonen for familien var.

Familien fikk medhold i klagen.

Om avlastningen skriver fylkesmannen:

 "Når det gjelder de forutsetninger som er fastsatt vedr. avlastningstilbudet, slutter Fylkesmannen seg til advokatens anførsler. Fylkesmannen sier seg enig med klager i at kommunen er ansvarlig for at det tjenestetilbud det er fattet vedtak om står til disposisjon for søkerne i henhold til vedtaket. [...] Fylkesmannen forutsetter derfor at det ytes avlastning på grunnlag av en individuell vurdering av NNs behov, dvs. tilsvarende 50% plass, og ikke etter hva slags pris bydelen finner akseptabel eller den kapasitet boligen sitter inne med."

Om omsorgslønn skriver fylkesmannen:

 "Ved vurderingen av om omsorgslønn skal tilstås, må det foretas en konkret vurdering av hvilket omsorgsbehov den omsorgstrengende har, og hvilke tjenester bydelen tilbyr for å avhjelpe omsorgsyterne for det omsorgsarbeid som utføres. Fylkesmannen har forstått det slik at NN til enhver tid har et meget omfattende hjelpebehov. Selv med avlastning i et omfang på 50%, foreligger det etter Fylkesmannens vurdering fortsatt et udekket hjelpe- og pleiebehov som påhviler foreldrene. Fylkesmannen finner det derfor etter en konkret vurdering rimelig at det ytes omsorgslønn med 9 timer pr. uke."

Publisert: 22.01.01

 
Artikkelarkiv:
Bedre muligheter til å kombinere arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver»
Diskriminering ved ansettelse»
Egen virksomhet – hva slags trygderettigheter har du hvis inntektene svikter?»
Flytting til syke- eller aldershjem - følger for den personlige økonomien»
Fri rettshjelp i klager over kommunale vedtak»
Hjelpeverge»
Hjelpeverger - betaling»
Jobbfravær for foreldre med alvorlig syke eller funksjonshemmede barn»
Kommunal saksbehandling: -Ikke ta et nei for et nei!»
Kravene til kommunenes saksbehandling og vedtak»
Omsorgslønn og avlastning - det nytter å klage»
Rettigheter for familer til barn med nedsatt funksjonsevne»
Særlig skattefradrag for sykdomsutgifter»
Vis alle artikler innen "PRIVATJUSS" >
Tilpasset søk

« Tilbake Bookmark and Share  

Copyright © Jusstorget.no/ Back Office Partner AS. All rights reserved.
Betingelser for bruk av nettstedet (disclaimer) / personvern
.