Velg fagområde:
 
> Arverett
> Bolig/husleie
> Borettslag
> Dyrehold
> Ekspropriasjon
> Erstatning
> Familierett
> Forbrukerrett
> Foreningsrett
> Forsikring
> Friluftsliv
> Helse/sosialret..
> IKT/internett
> Jakt og våpen
> Naborett
Neste
 
Finn din advokat
 
Få tilbud
 
  § Fagområde: Friluftsliv

Forbudsskilt og sperringer vs. allemannsretten

Det oppstår av og til konflikter mellom allmennheten som ønsker fri ferdsel, og grunneiere som ønsker privatliv i ro og fred.
Hvor langt kan grunneiere egentlig gå ved å sette opp skilt og sperringer for å hindre almennhetens ferdselsrett?

Utfyll skjema og motta tre tilbud, fra tre forskjellige advokater

Oppdragsbeskrivelse:

Navn:
Evt. firmanavn:
Telefon:
E-mail:
Postnr. & by:
 
 

Av advokat og ansv. red. Jusstorget.no, Carl F. Kjeldsberg

Adgangen til å sette opp skilt og sperringer reguleres i friluftslovens § 13.

Mange grunneiere setter opp skilt eller stengsler for å hindre allmennheten adgang. Dette kan grunneier ikke gjøre dersom dette er til hinder for allemannsretten.  (Se mer om dette i artikkelen "allemannsretten - almennhetens rettigheter i inn- og utmark." i artikkelarkivet øverst t.h. på siden.)

Unntaket er dersom dett er i grunneierens berettigede interesse. Eksempel på dette er gjerder for å hindre at husdyr forlater eiendommen eller sperre for et farlig stup. I disse tilfellene er gjerde ikke satt opp med den hensikt å hindre folk adgang til området.

Ulovlige stengsler har grunneieren plikt til å fjerne, og kommunen kan kreve fjerning, om nødvendig med politiets hjelp. Privatpersoner kan ikke fjerne skilt eller stengsler på egen hånd, selv om disse er åpenbart ulovlige. 

 
Artikkelarkiv:
Allemannsretten – allmennhetens rettigheter i innmark og utmark»
Ferdselskultur»
Ferdselsretten i strandsonen»
Forbudsskilt og sperringer vs. allemannsretten»
Rett til fri ferdsel på golfbanen?»
Snøscooterkjøring og annen motorferdsel i utmarka»
Vis alle artikler innen "PRIVATJUSS" >
Tilpasset søk

« Tilbake Bookmark and Share  

Copyright © Jusstorget.no/ Back Office Partner AS. All rights reserved.
Betingelser for bruk av nettstedet (disclaimer) / personvern
.