Velg fagområde:
 
> Arbeidsrett
> Eiendom
> Ekspropriasjon
> Erstatning
> Franchiserett
> IKT/internett
> Kjøp og salg
> Konkurranserett
> Konkurs/gjeldsf..
> Odelsrett
> Opphavs-/åndsre..
> Penger/inkasso
> Sameie
> Selskapsrett
> Skatt/avgift
Neste
 
Finn din advokat
 
Få tilbud
 
  § Fagområde: Skatt/avgift

Forhåndsregistrering i moms - MVA registeret

Mange nyetablerte bedrifter har store investeringer i varer eller driftsmidler før de får inntekter som gir rett til momsfradrag.
Da har man mulighet til forhåndsregistrering i momsregisteret, eller å søke om tilbakegående avgiftsoppgjør.
Momsen på investeringene (inngående moms) kan trekkes fra momsen på omsetningen (utgående moms) som kommer på et senere tidspunkt. Selskapet får forbedret likviditet ved at momsen blir refundert med én gang.

Utfyll skjema og motta tre tilbud, fra tre forskjellige advokater

Oppdragsbeskrivelse:

Navn:
Evt. firmanavn:
Telefon:
E-mail:
Postnr. & by:
 
 

Av advokat og ansv. red. Jusstorget.no, Carl F. Kjeldsberg

For registrering i momsregisteret (avgiftsmanntallet) må omsetningen som hovedregel i løpet av en 12-månedersperiode overstiger 50.000 kr. Mange nyetablerte bedrifter har store investeringer i varer eller driftsmidler før de får inntekter av en slik størrelse.

Betingelsene for forhåndsregistrering er at investeringene er betydelig større i etableringsfasen enn de vil være ved normal drift, og at omsetningen klart vil overskride 50.000 kroners - grensen når virksomheten normaliseres.
Forhåndsregistreringen/ tilbakegående avgiftsoppgjør gis normalt bare for 1 år. Derfor kan det for nystartede bedrifter som i første fase ikke vil ha store momsbelagte investeringer, lønne seg å vente med å registerere seg / søke til de store investeringene kommer.

Tillatelsen gis av Fylkesskattekontoret. Registreringen gjøres enklest via en interaktiv vegviser hos AdvokatOnline.
Registreringen også gjøres i del 2 av samordnet registermelding som kan lastes ned hos Brønnøysundsregistrene. (se nederst på siden under relaterte lenker.)

Innlevering av mva- oppgaven kan gjøres via AltInn på Internett.
Grundig informasjon om moms får du ved å besøke skatteetatens web-sider ved å klikke her.


Relaterte lenker:
Brønnøysundregistrene
Skatteetaten
Om forhåndsregistrering i merverdi (MVA) - registeret. Hvorfor og hvordan. 
Artikkelarkiv:
Firmabil – skatt og avgift»
Forhåndsregistrering i moms - MVA registeret»
Formuesbeskatning av nærings- og boligeiendom»
Fradrag for inngående merverdiavgift for virksomheter som både driver mva.- pliktig og ikke-mva. pliktig virksomhet»
Generasjonsskifte i aksjeselskaper»
Generasjonsskifte i aksjeselskaper - arv og arveavgift»
Norske selskapers etablering i utlandet - noen skatterettslige særregler»
Overdragelse av innmat eller aksjer – hva er skattemessig gunstigst?»
Saksomkostninger og merverdiavgift»
Skatt ved salg av jordbrukseiendom»
Skatteplikt for foreninger»
Ytelser til etterutdanning ved opphør av ansettelsesforhold»
Vis alle artikler innen "NÆRINGSJUSS" >
Tilpasset søk

« Tilbake Bookmark and Share  

Copyright © Jusstorget.no/ Back Office Partner AS. All rights reserved.
Betingelser for bruk av nettstedet (disclaimer) / personvern
.