Velg fagområde:
 
> Arbeidsrett
> Eiendom
> Ekspropriasjon
> Erstatning
> Franchiserett
> IKT/internett
> Kjøp og salg
> Konkurranserett
> Konkurs/gjeldsf..
> Odelsrett
> Opphavs-/åndsre..
> Penger/inkasso
> Sameie
> Selskapsrett
> Skatt/avgift
Neste
 
Finn din advokat
 
Få tilbud
 
  § Fagområde: IKT/internett

Tvister domenenavn vs. varemerke

Hva slags regler gjelder, og hva kan du gjøre dersom en "domenepirat" har retten til et domene som kan forveksles eller er identisk med merkenavnet ditt?

Jusstorget hjelper deg:Utfyll skjema og motta tre tilbud, fra tre forskjellige advokater

Oppdragsbeskrivelse:

Navn:
Evt. firmanavn:
Telefon:
E-mail:
Postnr. & by:
 
 

Av advokat og ansv. red. Jusstorget.no, Carl F. Kjeldsberg

At noen "stjeler" domenenavnet til kjente merkevarer for å selge dette tilbake til innehaveren, sjikanere merkevareinnehaveren eller urettmessig utnytte merkevaren via domenenavnet, forekommer ofte.
En sak om urettmessig utnytting av et varemerke på nettet, er nylig avgjort av en norsk domstol. Sony saksøkte et norsk firma som driver salg av dataspill via nettet. Dette firmaet hadde sikret seg domenenavnet playstation2.no, et varemerke som eies av Sony. I tillegg publiserte firmaet Playstation-logoen på sin web-side. Sony vant saken på alle punkter. Motparten må overføre domenenavnet til Sony, fjerne logoen, betale erstatning og saksomkostninger til Sony.
Dommen fastslår klart at en varemerkeinnehavers enerett til merket sitt også gjelder på internett, herunder ved etablering og bruk av domenenavn. Det er imidlertid et omstridt spørsmål om noen kan dømmes til å overføre domenenavnet til merkeinnehaver, slik retten gjorde i denne saken.

Internasjonale toppdomener
For de internasjonale toppdomenene .com, .org, og .net er det etablert egne tvisteløsningsorgan og regelsett UDRP (Uniform Domain Name Resolution Policy) for løsning av slike tvister. 
Enkelte nasjonale toppdomener har underlagt seg UDRP, men ikke .no -domenet.

Tvisteløsningsorganene må forholde seg til regelverket, og vinner klager frem, blir det utrettmessige domenenavnet slettet eller overført til klager.
Det mest benyttede tvisteløsningsorganet er underlagt WIPO, som igjen underlagt FN. Å fremme en klagesak via WIPO koster fra 1500 - 3000 USD og tar max. 2 måneder. Klager får ikke dekket saksomkostningene fra motparten om han vinner, og får heller ikke dekket sitt økonomiske tap p.g.a. pirateriet. Men det urettmessige domenenavnet blir slettet eller overført senest 10 dager etter at WIPOs vedtak er fattet.
WIPOs beslutning er ikke endelig, saken kan bringes inn for de ordinære domstolene.

Alle registrarer og innehavere av ovennevnte internasjonale domenenavn har ved registreringen av domenet godtatt UDRP.

Følgende 3 punkter må bevises av klager for at han kan vinne frem, UDRP pkt. 4 A) iii):
(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and (min oversettelse: domenenavnet er identisk eller egnet til forveksling med et varemerke som klager har rett til og )

Er varemerket ditt allerede registrert som varemerke, stiller du sterkt dersom domenet er likt eller kan forveksles. Det blir vanskeligere dersom du vil hevde at statusen som varemerke er oppnådd via innarbeiding. Når det gjelder spørsmålet om når det foreligger et varemerke i juridisk forstand, vises det til artikkelen, "beskyttelse av varemerke" under fagområdet "varemerker".

(ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (min oversettelse: innklagede har ingen legitime interesser i forhold til domenenavnet og )

Legitim interesse: Dersom en personen Leif Ericsson hadde registrert domenet ericsson.com, har han en legitim interesse for å inneha Ericsson navnet som et domene. Hadde han hett Leif Svensson hadde han ikke hatt slik interesse.

(iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith. (min oversettelse:  domenenavnet er registrert i og blir benyttet i ond hensikt. )

Et typisk eksempel vil være dersom navnet kun er registrert som sjikane, f.eks. jusstorget-stinker.com, som i tillegg til å være helt feil også er sjikanøst. Et annet eksempel er at domenet kun er registrert for å presse varemerkeinnehaveren for penger.

.no - domenet
For .no - domenet er det et eget tvisteløsningsorgan, Domeneklagenemda. Dette er et uavhengig organ, som avgjør tvister vedr. domenenavn og klager over saksbehandlingen hos NORID. Nemdas avgjørelser kan bringes inn for rettsapparatet om man ikke er fornøyd med avgjørelsen.
Norske domstoler er ikke bundet av UDRP ved sine avgjørelser, men vil nok som et supplement til den tradisjonelle opphavs- og merkevareretten bruke regelverket som en relevant rettskilde.

Dersom din sak oppfyller vilkårene som beskrevet over, stiller du sterkt. Men gjør den det ikke, blir alternativet i mange tilfeller å åpne lommeboka………

Publisert 05.05.01.
Sist oppdatert 18.06.04.
 


Relaterte lenker:
Norid
Hva slags regler gjelder og hva kan gjøres dersom en domenepirat har retten til et domene som kan forveksles eller er identisk med merkenavn?  
Artikkelarkiv:
Arbeidsgiverens adgang til å gå gjennom ansattes e-postkonto og annen databruk»
Avtaleinngåelse via Internett»
Domenenavn på internett - en regeloversikt»
Elektronisk signatur - egen lov»
Juridiske fallgruver for IT avtaler - Noen eksempler»
Markedsføring via e-post B2B og B2C»
Opphavsrett på Internett»
Redaktøransvaret på Internett»
Tips en venn funksjonen - lovlig markedsføring?»
Tvister domenenavn vs. varemerke»
Vis alle artikler innen "NÆRINGSJUSS" >
Tilpasset søk

« Tilbake Bookmark and Share  

Copyright © Jusstorget.no/ Back Office Partner AS. All rights reserved.
Betingelser for bruk av nettstedet (disclaimer) / personvern
.