Velg fagområde:
 
> Arbeidsrett
> Eiendom
> Ekspropriasjon
> Erstatning
> Franchiserett
> IKT/internett
> Kjøp og salg
> Konkurranserett
> Konkurs/gjeldsf..
> Odelsrett
> Opphavs-/åndsre..
> Penger/inkasso
> Sameie
> Selskapsrett
> Skatt/avgift
Neste
 
Finn din advokat
 
Få tilbud
 
  § Fagområde: IKT/internett

Tips en venn funksjonen - lovlig markedsføring?

"Tips en venn" - markedsføring er relativt mye benyttet på nettet.
Men markedsføringsloven forbyr reklame via e-post uten samtykke fra mottaker. Videre forbys urimelig og påtrengende markedsføring.

Her får du vite hva som kreves for at "tips en venn" markedsføring er lovlig i forhold til markedsføringsloven.

Utfyll skjema og motta tre tilbud, fra tre forskjellige advokater

Oppdragsbeskrivelse:

Navn:
Evt. firmanavn:
Telefon:
E-mail:
Postnr. & by:
 
 

Av advokat og ansv. red. Jusstorget.no, Carl F. Kjeldsberg

Denne artikkelen er ikke oppdatert ift den nye markedsføringsloven som trådte i kraft 1.07.09. Rettstilstanden er imidlertid ikke i særlig grad endret på dette punkt med den nye loven. Artikkelen vil bli oppdatert innen kort tid.          (red.)

Mange nettsteder, Jusstorget inkludert, har "tips en venn"- funksjonalitet.
Dette er en oppfordring til brukeren om å taste inn adressen til en venn, slik at nettstedet kan sende en link til vedkommende med beskjed om å kikke nærmere på tipset ved å klikke på linken.
Funksjonen brukes i første rekke av nettsteder med redaksjonelt innhold, men også av nettbutikker. I begge tilfeller er dette et middel for å markedsføre nettstedet.

Etter Markedsføringsloven § 2 b er det forbudt for næringsdrivende å sende e-post (og tekstmeldinger) med reklame til forbrukere uten først å ha innhentet forbrukerens samtykke.
Når det sendes en "tips en venn" e- post, er det nærliggende å si at dette er en reklame e-post sendt via mellommann, tipseren, som rammes av § 2 b.
Men markedsrådet (et forvaltningsorgan som kan fatte domslignende beslutninger ved tolkning av markedsføringsloven, se lovens kap. III) har relativt klart slått fast at § 2 b ikke rammer e-post sendt via en "tips en venn" - funksjon.
Men "tips en venn" - markedsføring kan likevel være forbudt etter den såkalte generalklausulen i markedsføringslovens § 1.
I § 1 står det i 1. ledd bl.a. "I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som (.....) er urimelig i forhold til forbrukere eller som for øvrig strider mot god markedsføringsskikk."
Og i 3. ledd står det: "Ved vurderingen av om første eller annet ledd er overtrådt, kan det blant annet legges vekt på om reklamen på grunn av utforming, format, omfang eller andre virkemidler, fremstår som særlig påtrengende."
Hvor grensen går mellom lovlig og ulovlig markedsføring er imidlertid uklart. Men reklamen må i flg. loven i de fleste tilfeller fremstå som "særlig påtrengende".
I dette ligger det at det skal en del til for at reklamen anses ulovlig.

I "CoShopper saken" fra april 2001, hvor Markedsrådet ikke var enig med Forbrukerombudet i at nettbutikken CoShoppers "tips en venn" markedsføring skulle forbys, ble det lagt vekt på ulike momenter. Markedsrådet presiserer i avgjørelsen at denne saken kun gjelder CoShoppers "tips en venn" - markedsføring, ikke "tips en venn" markedsføring generelt.
Men med bakgrunn i CoShopper saken er likevel følgende momenter relevante når man skal etablere en "tips en venn" funksjon som er lovlig i forhold til markedsføringsloven:

  1. Tips en venn meldingene må ikke kunne registreres og lagres av nettstedet.
  2. Tipseren må ikke motta godtgjørelse fra nettstedet for tipset.
  3. Tipset bør kun inneholde en link til nettstedet, ikke mye tekst, vedlegg, bilder, animasjon osv. som tar stor plass og som det tar lang tid å laste ned. Det er mottakeren som betaler for nedlastningstiden.
  4. Tipseren bør kunne lese og godkjenne tipsets innhold før det sendes mottaker. 

"Tips en venn" - markedsføring antas å ha et beskjedent omfang i forhold til annen markedsføring, og forbrukerombudet har pt. visstnok mottatt få eller ingen klager på slik markedsføring. Dersom omfanget øker sterkt og mange forbrukere klager over "tips en venn" e- post, kan markedsrådets oppfatning av hvorvidt slik markedsføring er i strid med markedsføringsloven eller ikke, bli endret.

Publisert 23.05.01.


Relaterte lenker:
Forbrukerombudet
 
Artikkelarkiv:
Arbeidsgiverens adgang til å gå gjennom ansattes e-postkonto og annen databruk»
Avtaleinngåelse via Internett»
Domenenavn på internett - en regeloversikt»
Elektronisk signatur - egen lov»
Juridiske fallgruver for IT avtaler - Noen eksempler»
Markedsføring via e-post B2B og B2C»
Opphavsrett på Internett»
Redaktøransvaret på Internett»
Tips en venn funksjonen - lovlig markedsføring?»
Tvister domenenavn vs. varemerke»
Vis alle artikler innen "NÆRINGSJUSS" >
Tilpasset søk

« Tilbake Bookmark and Share  

Copyright © Jusstorget.no/ Back Office Partner AS. All rights reserved.
Betingelser for bruk av nettstedet (disclaimer) / personvern
.